مهدی بیا

انجمن‌ها: 

بی تو دلتنگیم جان مادرت زهرا بیا
بی تو دیگر حالت تکرار دارد جمعه ها

Share

استیکر این متن تلگرام 

https://t.me/stickers313/472