اجرت دلال

انجمن‌ها: 

س ۱۱۱۰. آيا اجرتی که دلّال می گيرد، حلال است؟
  ج. اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب کسب های حرام - س 1110

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/538