غروب و انتظار

انجمن‌ها: 

غروب و انتظار و پنجره شد مال من آقا
کمی تعجیل کن ، آشفته در این جمعه بازارم

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/541