پوشش لباس

انجمن‌ها: 

س ۱۳۸۳. آيا پوشيدن لباسى که تبليغ و تشويق شراب روى آن وجود دارد، جايز است؟
ج. جايز نيست.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب تقلید از فرهنگ غربی - س 1383

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/580