جهاد اکبر

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم (ص) :
أفضل الجهاد أن یجاهد الرّجل نفسه و هواه.
بهترین جهاد آنست که انسان با نفس و هوس خود پیکار کند.
نهج الفصاحه : ح 397

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/597