ماه دوازدهم

انجمن‌ها: 

ماه دوازدهم آمد ...

ولی ماه دوازدهم نیامد...

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/613