چشمی دگر بده

انجمن‌ها: 

این دیده نیست،

   لایق دیدار روی تو

چشمی دگر بده،

   که تماشا کنم تو را

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/693