معلم خواهد آمد

انجمن‌ها: 

هر وقت دانش آموزان سر کلاس حاضر باشند معلم خواهد آمد...

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/729