شرکت در تشییع جنازه برای زن

انجمن‌ها: 

س ۲۴۴. آيا شرکت در تشيیع جنازه و حمل آن برای زنان جايز است؟
 ج. اشکال ندارد.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب طهارت - س 244

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/767