آثار و نتايج انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله قرائتی

3- نقش مرجعیت دینی در انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

فرهنگ مادیِ حاکم بر جهان، نور وجود انسان را خاموش می‌ کند و جنبه‌ ی خلیفة‌ اللهی انسان را به حاشیه می‌ برد و انقلاب اسلامی یادآور عهدی است که انسان با خدا دارد تا در زمین خلیفه‌ ی ‌ الهی باشد و آئینه‌ ی کمالات الهی گردد مشروط بر آن‌ که با این...

دهه فجر

اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در اصل سوم قانون اساسى بشرح زير ترسيم شده اند و هر خواننده اى مى تواند با مطالعه ى آنها و با اتكاء به اخبار و اطلاعاتى كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتايج انقلاب اسلامى ارزيابى و قضاوت نمايد.