آیت الله سیدمحمدباقر صدر

آیت اللّه سید محمدباقر صدر

آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدی

آیت اللَّه سیدمحمدباقر صدر در سال ۱۳۱۳ ش (۱۳۵۳ قمری) در كاظمین در خانواده ای فقیر اما نابغه پرور به دنیا آمد.

آیة الله سید محمد باقر صدر

خداوند در یک دل دو ولایت را نمی پذیرد و دو عشق هم عرض را بر نمی تابد یا دوستی خدا و یا دوستی دنی چه عشق به خدا و عشق به دنیا با هم جمع نمی شوند. بیاییم قلب هایمان را محک زنیم که آیا مرکز دوستی دنیا یا دوستی با خد اگر دوستی خدا در دل مان جای...

شهادت آیت اللّه سید محمدباقر صدر

رژیم بعث عراق، در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹، آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدی را دستگیر و به بغداد می برد. رئیس سازمان امنیت کشور عراق، آیت الله صدر را به مرگ تهدید می کند و از ایشان می خواهد که چند کلمه، علیه انقلاب اسلامی ایران بنویسد...