ادعیه و زیارات

ویژه نامه چندرسانه ای ماه محرم

ویژه نامه چندرسانه ای ماه محرم الحرام

دعای ناد علی

دعای ناد علی + خواص و متن دعای ناد علی

زیارت ناحیه مقدسه

 متن و ترجمه زیارت ناحیه مقدسه

زیارت آل یاسین

خاتمی خوانساری

موضوع : ذکر ثواب زیارت امین الله
سخنران : استاد سید مرتضی خاتمی خوانساری

حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتی- به مناسبت روز مباهله - دعای روز مباهله -(صوتی-1395/07/05)


• زمان : 26:22 

حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتی - به مناسبت روز مباهله - مدح -(صوتی-1395/07/05 )


• زمان : 08:20 

مناجات نامه

توضیحات
برنامه رایگان مناجات نامه شامل :
زیارت عاشورا
آیت الکرسی