نرم افزار / مناجات نامه - اندروید

مناجات نامه

توضیحات
برنامه رایگان مناجات نامه شامل :
زیارت عاشورا
آیت الکرسی
دعای عهد
دعای ندبه
دعای کمیل
دعای توسل
دعای افتتاح
حدیث کسا
دعای فرج
دعای سمات
زیارت آل یاسین
زیارت وارث
دعای جوشن صغیر
دعای جوشن کبیر
دعای مجیر
دعای ابوحمزه ثمالی
زیارت اربعین
زیارت ناحیه مقدسه
مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

دانلود فایلاندازه
Binary Data نرم افزار اندرویدی/ مناجات نامه‪monajatname ۱.۶ مگابایت
Share