ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ارزش مطالعه

۹ دلیل برای کتاب خواندن

فواید مطالعه در جنبه‌های فردی و اجتماعی

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه های شخصی، اجتماعی و فعالیت های فرهنگی کجا است، اگر ممکن است این موضوع را بیشت

مدیریت منحنی مطالعه

مدیریت منحنی مطالعه

تنها راه دریافت حقایق

سؤال: چه افرادی، با چه روحیه هایی باید مطالعه  کنند؟

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

تنبلی در درس خواندن
ارزش مطالعه