استاد محسن فرهمند

محسن فرهمند آزاد

مناجات شعبانیه با صدای محسن فرهمند (فیلم، صوت، متن)

محسن فرهمند آزاد

زیارت جامعه کبیره با صدای محسن فرهمند (متن، ترجمه، کلیپ، صوت)

نماهنگ غریب بی قرینه از محسن فرهمند/ شهادت امام رضا علیه السلام

نماهنگ غریب بی قرینه از محسن فرهمند/ شهادت امام رضا علیه السلام + متن

دعای امام رضا برای امام مهدی علیهماالسلام (اللهمّ ادفع عن ولیّک...) , محسن فرهمند آزاد

دعای امام رضا برای امام مهدی علیهماالسلام (اللهم ادفع عن ولیک...) (متن، ترجمه و صوت)

محسن فرهمند آزاد

دعای سحر با صدای محسن فرهمند (کلیپ،صوت، متن و ترجمه)

دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

دعای عهد استاد فرهمند با زبان اشاره (فیلم، صوت، متن، ترجمه)

محسن فرهمند آزاد

زیارت امین الله با صدای محسن فرهمند (کلیپ، صوت، متن)

محسن فرهمند آزاد

دعای فرج با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

محسن فرهمند آزاد

زیارت عاشورا با صدای محسن فرهمند

زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره