ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

استکبارستیزی

مجموعه نمایشگاهی 25 سال آینده

مجموعه نمایشگاهی 25 سال آینده

 بازگشت ناقص به مصدق

فهم نادرست دولتمردان از اصلی ترین دغدغه اجتماعی یعنی مطالبه استقلال خواهی در ملی کردن صنعت نفت است و اقبال جامعه به سمت دولت مصدق نیز دقیقا به دلیل

مرگ بر شاه

یادداشتی از مرحوم آیت الله حائری شیرازی درباره ی جایگاه استکبارستیزی در منظومه ی اندیشه ی اسلامی:

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

روز دانش آموز

به مناسبت فرا رسیدن روز دانش آموز تعدادی  متن سرود برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم تا بتوانند در جشن ها و مناسبات با این سرود ها  به محفل خود  شور و گرما 

روز دانش آموز

نام گذاری سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار علیه رژیم شاه و حامیان آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد ،به این مفهوم است که دانش آموزا