اطاعت از امام

حضرت عباس علیه السلام را می شناسید؟

زندگانی حضرت عباس علیه السلام

بهترین مأموم برای بهترین امام و بهترین امام برای بهترین مأموم

بهترین مأموم برای بهترین امام و بهترین امام برای بهترین مأموم

راهی به قلب حسین(شب هشتم)

فیش منبر - راهی به قلب حسین (۸) - شب هشتم: ولایت پذیری رمز محبوبیت

حجت الاسلام حسین انصاریان , حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان

شیخ حسین انصاریان/ عشق حقیقی روز سوم محرم ۹۹ - معرفت، نخستین نعمت پروردگار