اعمال

ماه ذی القعده

تقویم تبلیغی ماه ذی القعده

اشاره

صفات شیعه

در زمانه ما با انحاء مختلف و شبهات فریبنده، ذهن جامعه را نسبت به دین و ارزش ها بدبین می کنند.

نيات

اهمیت مسأله نیّت و پاکی آن

غدیر خم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین...
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن ...

اراده و انگیزه

 امام صادق علیه السّلام:
ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِیَت عَلَیهِ الِنّیَّهُ؛

شرح صدر

ماه رجب، یک بهار معنوى است. نسبت ما با این بهار مى تواند متفاوت باشد؛ یعنى مى توانیم بسیار گذرا به آن نگاه کنیم و از آن رد شویم، و مى توانیم هم خیلى بهره ببریم. چقدر به عبادت، استغفار و خواندن سوره توحید در ماه...

 ماه جمادی الثانی

اعمال ماه جمادی الثانی

قدرت شگفت انگیز کارهای کوچک

آیا کارهای کوچک نتایج شگفت انگیز دارند؟
چگونه ممکن است کارهای کوچک ما باعث سعادت یا شقاوت ابدی ما شوند؟

اثار اعمال

آیا تاثیر و نتیجه کارها و اعمال ما در دنیا مشخص می شود یا در آخرت؟

توکل

بعضی گیاهان رونده اند یعنی یک گوشه باغچه می کاری، اما خیلی طول نمی کشد که تمام باغچه را پر می کند.کار خوب و صواب درست مثل گیاه رونده است و رشد کرده و