اقتدار امام موسی کاظم

امام موسی کاظم علیه السلام,شهادت امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یکی از اصحاب و راویان حدیث ، به نام علی فرزند ابوحمزه بطائنی حکایت کند: روزی از روزها جهت دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن ، امام موسی کاظم علیه السلام حرکت کردم ، حضرت را در زمین کشاورزی ، در حالتی یافتم که مشغول کار و تلاش بود و...

امام موسی کاظم,میلاد امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

معرفت همسر خانم کبوتر
علی بن ابوحمزه ثمالی حکایت نماید:

امام موسی کاظم,میلاد امام موسی کاظم,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

سیره امام کاظم (علیه السلام) نشان می دهد آنجا که بحث دفاع از دین مطرح است امام تا مرز شهادت پیش می رود و ذره ای سیاسی کاری و تساهل و سازش در وجود مبارکش پیدا نمی شود. امام از دو سلاح تقیه و زندان برای دفاع از دین استفاده می کند و در...