الدعاء الیوم السابع من شهر رمضان

دعای سید بن باقی در روز هفتم رمضان

دعای روز هفتم ماه رمضان (اقبال الاعمال)