انتخابات ۱۴۰۰

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر قسمت پنجم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر قسمت چهارم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

کتاب شبهات انتخاباتی - حجت الاسلام راجی

کتاب شبهات انتخاباتی - حجت الاسلام راجی

قسمت دوم | مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم| مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

قسمت دوم مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

موشن گرافیک چرا رای بدیم ؟ 

موشن گرافیک چرا رای بدیم ؟ 

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی | قسمت دوم

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی - قسمت دوم

بخش دوم فیلم مستند تبلیغاتی دکتر سعید جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰.

بخش دوم مناظرات بدون توقف| 20 خرداد 1400 (قسمت ششم)

قسمت ششم مناظرات بدون توقف - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (بخش دوم)