دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

لیست
  • دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول
پاسخ کوبنده ی حاج کلامی زنجانی به عوام فریبی های اخیر در مناظره...

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

پاسخ کوبنده ی حاج کلامی زنجانی به عوام فریبی های اخیر در مناظره...

مطالب پیشنهادی :

✸✸✸ نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ - فیلم کامل + دانلود ✸✸✸

Share