اوقات شرعی

تقویم اذان گوی شمیم یاس , تقویم اذان گو , تقویم , شمیم یاس

صفحه اختصاصی تقویم اذان گوی شمیم یاس (اندروید)

- تقویم سال ۱۳۹۹ منتشر شد!

شبانه روز در ماه قمری

شبانه روز ماه قمری چگونه محاسبه می شود؟

در دین اسلام برای شناخت زمان به جای آوردن فرایض دینی از معیارهای ساده و منطبق با طبیعت استفاده شده که نمونه های بارز آن، آغاز و پایان ماه قمری بر اساس رویت ه