ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ایام اعتکاف

اعتکاف و ایام البیض

شاید دلیل اینکه اعتکاف فقط در مساجد جامع قابل انجام است، همین مطلب باشد که انسان در جمع

اعتکاف

موضوع کلی: «احکام اعتکاف»
عنوان برنامه: «زمزم احکام»

رهبر ایران اسلامی

موضوع کلی: ایام اعتکاف و ماه رجب
سخنران: مقام معظم رهبری