اینفوگرافی روز 25 ذی القعده

پوستر اعمال روز دحوالارض / 25 ذی القعده

پوستر اعمال روز دحوالارض / 25 ذی القعده

اینفوگرافیک دحوالارض و اعمال آن

اینفوگرافیک دحوالارض و اعمال آن

۲۵ ذیقعده

۲۵ ذیقعده روزی که زمین از زیر خانه خدا شروع به گسترش کرد