باقرالعلوم

امام محمدباقر علیه السلام

شهادت امام باقر علیه السلام - ویژه نامه شکافنده علوم

یا محمد الباقر علیه السلام

تصویر لایه باز یا محمد الباقر علیه السلام

میلاد امام باقر علیه السلام

تصویر لایه باز میلاد امام باقر علیه السلام (طرح ۹۱)

یا باقر آل الله / ولادت امام باقر علیه السلام

تصویر لایه باز یا باقر آل الله / میلاد امام باقر علیه السلام

میلاد امام محمد باقر علیه السلام

تصویر لایه باز میلاد امام محمد باقر علیه السلام

ولادت امام محمد باقر علیه السلام

تصویر لایه باز ولادت امام محمد باقر علیه السلام (طرح۸۹)

میلاد امام باقر علیه السلام

تصویر لایه باز میلاد امام باقر علیه السلام

امام محمد باقر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نمادگرایی قبر
قبرومقبره تداعی کننده خانه ای ابدی است که آدمی رااز دل مشغولی به دنیا وتعلق به آن باز می دارد.

امام محمد باقر

نماد شناسی طبیعت و درختان ومیوه ها:
ستاره