بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه

فواید و دستاوردهای ادعیه - مقام معظم رهبری

دعا، کلید خزائن الهی - مقام معظم رهبری

شرایط استجابت دعا - مقام معظم رهبری

وجود معارف عمیق الهی در ادعیه مأثوره - مقام معظم رهبری

بیان نقاط ضعف و ضربه پذیر در اعمال انسان - مقام معظم رهبری

رمضان بهترین فرصت در سال؛ شب قدر بهترین فرصت در رمضان - مقام معظم رهبری

  رهبر انقلاب, امام خامنه ای, آیت الله خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب

  رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا در بیان مقام معظم رهبری

   آیت الله خامنه ای, امام خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر انقلاب

   روزه؛ یکی از ارکان اصلی تکامل و تعالی معنوی انسان (صوت، متن)

   آیت الله خامنه ای, رهبر انقلاب, مقام معظم رهبری, امام خامنه ای

   رمضان؛ ماه ضیافت خاصان پروردگار (صوت، متن)

   سخن نگاشت خطبه های نماز جمعه تهران - حاج قاسم یک مکتب و راه است

   سخن نگاشت خطبه های نماز جمعه تهران