بی عدالتی

شرایط فتنه

شناخت دوست و دشمن و مخلوط نکردن آنها با هم
«من توصیه ام به همه ی ملت ایرا ن این است:

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.