ترجمه دعای روز ۲۹ ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز 29 ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز ۲۹ ماه رمضان

دعای روز 29 ماه رمضان

دعای روز ۲۹ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

شرح دعای روز ۲۹ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

استوری دعای روز 29 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۲۹ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۲۹ :

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

کلیپ دعای روز ۲۹ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز 29 ماه رمضان

تصویر دعای روز ۲۹ ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :