ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تعریف غیبت

غیبت در چه شرایطی جایز است؟

تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای صله رحم و تجدید دیدار با نزدیکان است، اما گاهی پیش می‌آید که این در محافل به صحبت علیه فردی که در آن محفل حاضر نیست پرداخته می

حدیث نبوی در مورد غیبت

پيامبر صلى الله عليه و آله :

حفظ زبان

غيبت عبارت است از ذكر نقاط ضعف و معايب ديگران كه اگر بشنوند ناراحت شوند.