غیبت کردن

حدیث نبوی در مورد غیبت

پيامبر صلى الله عليه و آله :
آيا مى دانيد غيبت چيست؟ عرض كردند: خدا و پيامبر او بهتر مى دانند. فرمودند: اين كه از برادرت چيزى بگويى كه دوست ندارد. عرض شد: اگر آنچه مى گويم در برادرم بود چه؟ فرمودند: اگر آنچه مى گويى در او باشد، غيبتش كرده اى و اگر آنچه مى گويى در او نباشد، به او تهمت زده اى.

منبع: مجموعه ورام ج ۱ ، ص ۱۱۸

 

Share