تعلیم و تزکیه

نحوه خرزوج از مقام قدس

تزکیه ی عقلی و تزکیه ی اخلاقی

تزکیه نفس

اصول تعليم و تربيت پيامبران و اساس تزكيه و تهذيب در مكتب انبياء وحي است. اين برنامه، دستور العمل و خط مشي همه پيامبران و امت هاي آنان است.