تقویم تبلیغی

تقویم تبلیغی ماه شعبان

تقویم تبلیغی ماه شعبان

 ماه جمادی الثانی

تقویم تبلیغی ماه جمادی الثانی

ماه ربیع الثانی

تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی

دانلود نرم افزار تقویم مناسبتی

نرم افزار تقویم مناسبتی (اندروید)

ماه ذی القعده

تقویم تبلیغی ماه ذی القعده

اشاره

ماه جمادی الاول

آشنایی با مناسبت های دینی و سیاسی و نیز اعمالی كه از سوی معصومین علیهم السلام برای هر روز جهت رشد و تعالی انسان ها مطرح شده است، راهنمای خوبی برای قرب به سوی خداوند در سایه انجام اعمال در موقع مناسب است. در بخش تقویم تبلیغی تلاش خواهیم كرد...