تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی

وقایع الایام؛
ماه ربیع الثانی
ربیع الثانی یا ربیع الآخر، چهارمین ماه سال ه.ق است. علت اینکه به این ماه ربیع گفته می شود این است که نامگذاری این ماه در فصل بهار رخ داده است.

تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی

از سری مطالب وقایع الایام و اعمال آنها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی بطور کامل جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی

تقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانی

ربیع الثانی یا ربیع الآخر، چهارمین ماه سال ه.ق است.
ربیع به معنی بهار از ماده رَبع است. علت اینکه به این ماه ربیع گفته می شود این است که نامگذاری این ماه در فصل بهار رخ داده است.
روزوقایع

۱ ربیع الثانی

قیام توابین (سال ۶۵ ه.ق)
شهادت امام باقر (علیه السلام) (به قولی) ( سال ۳۶ ه.ق)
درگذشت ملا علی بن فتح الله نهاوندی (۲۵ خرداد ۱۲۸۳ ش) ( سال ۱۳۲۲ ه.ق)
درگذشت میرزا کوچک خان (۱۱ آذر ۱۳۰۰ ش) ( سال ۱۳۴۰ ه.ق)
درگذشت قدرت الله وجدانی فخر (۲۶ مرداد ۱۳۷۵ ش) ( سال ۱۴۱۷ ه.ق)
۲ ربیع الثانی
 
قتل عبدالله بن معتز در زندان مقتدر عباسى (سال ۲۹۶ ه.ق)
شهادت علی فومنی رشتی (۳ اردیبهشت ۱۲۸۸ ش) (سال ۱۳۲۷ ه.ق)
درگذشت سید موسی زرآبادی (۲۴ تیر ۱۳۱۳ ش) (سال ۱۳۵۳ ه.ق)
درگذشت میرزا ابوالقاسم حکمت (۹ دی ۱۳۳۰ ش) (سال ۱۳۷۱ ه.ق)
۳ ربیع الثانی
پیمان شکنى امین در برابر برادرش مأمون (سال ۱۹۴ ه.ق)
سفر امام عسکری(علیه السلام) به جرجان (سال ۲۵۵ ه.ق)
درگذشت میرزا ابوالقاسم کلانتر (۲۰ اردیبهشت ۱۲۵۴ ش) (سال ۱۲۹۲ ه.ق)
۴ ربیع الثانی
وقوع غزوه غابه (سال ۶ ه.ق)
ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام (سال ۱۷۳ ه.ق)
درگذشت منتصر بالله عباسى (سال ۲۴۸ ه.ق)
درگذشت تاج العلما عالم هندی (۱۳ مهر ۱۲۷۳ ش) (سال ۱۳۱۲ ه.ق)
درگذشت آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی (۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۵ ربیع الثانی
خلافت مستعین عباسى (سال ۲۴۸ ه.ق)
شهادت سید محمد رضا سعیدی در زندان شاه (۲۰ خرداد ۱۳۴۹ ش) (سال ۱۳۹۰ ه.ق)
۶ ربیع الثانیمرگ هشام بن عبدالملک (سال ۱۲۵ ه.ق)
۷ ربیع الثانیدرگذشت سید ابوالحسن مولانا (۷ خرداد ۱۳۸۳ ش) (سال ۱۴۲۵ ه.ق)
درگذشت نعمت الله صالحی نجف آبادی (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ ش) (سال ۱۴۲۷ ه.ق)
۸ ربیع الثانی۱۱ق. شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیها) (به روایت چهل روز)
میلاد امام حسن عسکرى علیه السلام (سال ۲۳۲ ه.ق)
ولادت سید مرتضی کشمیری (سال ۱۲۶۸ ه.ق)
درگذشت شیخ الشریعه اصفهانی (۲۹ آذر ۱۲۹۹ ش) (سال ۱۳۳۹ ه.ق)
درگذشت عزیزالله خوشوقت (۲ اسفند ۱۳۹۱ ش) (سال ۱۴۳۴ ه.ق)
۹ربیع الثانیدرگذشت سید حیدر حلی (۱۵ دی ۱۲۶۵ ش)(سال ۱۳۰۴ ه.ق)
درگذشت میرزا عبدالرحیم نهاوندی (۱۵ دی ۱۲۶۵ ش)(سال ۱۳۰۴ ه.ق)
درگذشت سید رضا فیروزآبادی، بانی بیمارستان فیروزآبادی (سال ۱۳۸۵ ه.ق)
درگذشت عبدالرحمن حیدری ایلامی (۱۱ دی ۱۳۶۵ ش) (سال ۱۴۰۷ ه.ق)
۱۰ ربیع الثانیوفات حضرت معصومه سلام الله علیها (سال ۲۰۱ ه.ق)
تخریب گنبد حرم امام رضا (علیه السلام) توسط سربازان روسی (۹ فروردین ۱۲۹۱ ش)(سال ۱۳۳۰ ه.ق)
درگذشت سید محمد وحیدی (۲۳ تیر ۱۳۷۹ ش)(سال ۱۴۲۱ ه.ق)
۱۱ ربیع الثانی----
۱۲ ربیع الثانیاضافه شدن رکعات نماز (سال ۱ ه.ق)
درگذشت مهدی الهی قمشه ای (۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ ش) (سال ۱۳۹۳ ه.ق)
۱۳ ربیع الثانیقتل ابن فرات وزیر شیعه مذهب عباسى (سال ۳۱۲ ه.ق)
۱۴ ربیع الثانیقیام مختار بنابر روایتی (سال ۶۶ ه.ق)
۱۵ ربیع الثانیزندانى شدن محمد بن قاسم علوى در نزد معتصم (سال ۲۱۹ ه.ق)
کشته شدن اوتامش سردار معروف عباسى (سال ۲۴۹ ه.ق)
درگذشت محمد علی سیبویه (۸ تیر ۱۲۸۳ ش) (سال ۱۳۲۲ ه.ق)
درگذشت محمد صادقی تهرانی (۱ فروردین ۱۳۹۰ ش) (سال ۱۴۳۲ ه.ق)
۱۶ ربیع الثانیبنا بر برخی روایات نازل شدن عذاب بر قوم حضرت صالح(علیه السلام)
درگذشت عبدالکریم بن هوازن قشیری (سال ۴۵۶ ه.ق)
۱۷ ربیع الثانیدرگذشت ملا قربانعلی زنجانی (۷ اردیبهشت ۱۲۸۹ ش) (سال ۱۳۲۸ ه.ق)
درگذشت ملا محمد نخجوانی (۲ اسفند ۱۲۹۴ ش) (سال ۱۳۳۴ ه.ق)
درگذشت سید مصطفی صفایی خوانساری (۲۳ مهر ۱۳۷۱ ش) (سال ۱۴۱۳ ه.ق)
۱۸ ربیع الثانیولادت محقق حلی (سال ۱۰۰۹ ه.ق) (سال ۶۰۲ ه.ق)
درگذشت میرزا علی شیرازی (۱۷ تیر ۱۳۱۵ ش) (سال ۱۳۵۵ ه.ق)
درگذشت شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی (۲۷ آبان ۱۳۶۸ ش) (سال ۱۴۱۰ ه.ق)
۱۹ ربیع الثانیولادت محمد ابراهیم خراسانی (کرباسی) (سال ۱۱۸۰ ه.ق)
درگذشت سید صدرالدین صدر (۵ دی ۱۳۳۲ ش) (سال ۱۳۷۳ ه.ق)
۲۰ ربیع الثانیدرگذشت هاشم مدرس قزوینی (۹ مهر ۱۳۴۰ ش)(سال ۱۳۸۱ ه.ق)
۲۱ ربیع الثانیدرگذشت محمد نهاوندی (۲۸ دی ۱۳۳۰ ش) (سال ۱۳۷۱ ه.ق)
اعدام نمر باقر النمر از عالمان شیعه (۱۲ دی ۱۳۹۴ ش) (سال ۱۴۳۷ ه.ق)
درگذشت میرزا ابوالفضل زاهدی (۱۱ فروردین ۱۳۵۷ ش) (سال ۱۳۹۸ ه.ق)
۲۲ ربیع الثانی
درگذشت موسی مبرقع فرزند امام جواد(علیه السلام)(سال ۲۹۶ ه.ق)
درگذشت ملا محسن فیض کاشانی(سال ۱۰۹۱ ه.ق)
ولادت محمد تقی رازی(آقانجفی) از مبارزان جنبش تنباکو (سال ۱۲۶۲ه.ق)
درگذشت محمد علی حائری قمی (۲۰ خرداد ۱۳۱۸ ش)(سال ۱۳۵۸ه.ق)
۲۳ ربیع الثانیوفات معتضد بالله عباسى (سال ۲۸۹ ه.ق)
خلافت مکتفى عباسى (سال ۲۸۹ ه.ق)
درگذشت ملا احمد نراقی(سال ۱۲۴۵ ه.ق)
درگذشت سید مرتضی برقعی قمی (۲۴ آذر ۱۳۶۶ ش)(سال ۱۴۰۸ ه.ق)
۲۴ ربیع الثانی-----
۲۵ ربیع الثانیکناره گیری معاویه بن یزید از خلافت (سال ۶۴ ه.ق)
۲۶ ربیع الثانیدرگذشت آقانجفی قوچانی (۳۱ فروردین ۱۳۲۳ ش)(سال ۱۳۶۳ ه.ق)
درگذشت سید مجتبی موسوی لاری (۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ش)(سال ۱۴۳۴ ه.ق)
۲۷ ربیع الثانیدرگذشت سید محمد طباطبایی سنگلجی (۱۸ دی ۱۲۹۹ ش)(سال ۱۳۳۹ ه.ق)
درگذشت سید احمد خوانساری (۳۰ دی ۱۳۶۳ ش)(سال ۱۴۰۵ ه.ق)
۲۸ ربیع الثانی
درگذشت سید محمد باقر درچه ای (۱۶ آذر ۱۳۰۲ ش)(سال ۱۳۴۲ ه.ق)
درگذشت میرزا احمد عاملی آرانی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۱ ش)(سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت علامه امینی (۱۲ تیر ۱۳۴۹ ش)(سال ۱۳۹۰ ه.ق)
۲۹ ربیع الثانیآغاز حکومت شاه اسماعیل اول و تأسیس سلسله صفویه در تبریز(سال ۹۰۷ ه.ق)
۳۰ ربیع الثانیوفات زینب بنت خزیمه (سال ۴ ه.ق)
مرگ خالد بن ولید (سال ۲۱ ه.ق)

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

Share