تمدن سازی

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

انقلاب اسلامی ایران : موفقیت ها، موانع و اهداف

آیت الله میرباقری

تمدن از اراده انسانی شروع می شود، این اراده انسانی وقتی جامعه پردازی می کند، حول چیست؟ حول بیشتر خوردن، بیشتر لذت بردن، نیازهای غریزی، ضرورت های... یا نه حول پرستش که اسمش را ما می گذاریم و می گوییم حول نیازهای غریزی. نیازهای...

انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی ایران

از آن‌ جایی که یک تمدن وقتی شکل می‌ گیرد که پایه‌ های تئوریک آن ریشه در اصیل‌ ترین باورهای افراد جامعه داشته باشد به انقلاب اسلامی نظر می‌ کنیم تا معلوم شود ریشه‌  در کجا دارد و به چه سمت و سویی در حرکت است.

استاد اصغر طاهرزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری ضیاءالصالحین از لیدر،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار ش

جریان روشنفکری

روحانیت شیعه همواره در طول تاریخ متوجه ظرائفی می‌ شده که شیطان با آن‌ همه نقشه‌ های دقیقش آن را نمی‌ دیده و در نهایت شکست خورده. وهابی‌ ها با آن دقت شیطانی می‌ خواهند در سوریه میوه بچینند ولی ایرانِ شیعه آن را خنثی می‌ کند. شیعه با آن ظرائف معنوی...