ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

توصیه های ماه شعبان

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

ماه «شعبان» یا «شَعبان المُعَظّم» هشتمین ماه هجری قمری و از جمله ماه های پر فضیلت محسوب می گردد، رسول گرامی اسلام(صَلَّی اللهُ عليهِ و آله

انسان ذاتا فقیر است ولی ظرفیت آن را دارد که مظهر خدا باشد

شب و روز ماه شعبان با عبادت پیغمبر زینت گرفت، یعنی سنّت او و عادت مستمرّ او این بود كه شب ها را زنده  می داشت و روزها را روزه می

توصیه های عملی برای ماه رجب و ماه شعبان در بیانات رهبر معظم انقلاب

این مناجات شعبانیه را ببینید. من یک وقتی از امام (رضوان الله علیه) پرسیدم در این دعاهای مأثوری که وجود دارد، شما کدام دعا را بیشتر از همه خوشتان می آید و دوست دارید. فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه.