کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان در بیانات رهبری

لیست
  • کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان در بیانات رهبری
ازماه شعبان نباید غفلت کرد ماه شعبان از اول تا آخرش عید است مثل ماه رمضان ، ماه رمضان از اول تا آخرش عیده...

کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان در بیانات رهبری

ازماه شعبان نباید غفلت کرد ماه شعبان از اول تا آخرش عید است مثل ماه رمضان ، ماه رمضان از اول تا آخرش عیده...

کلیپ تصویری فضیلت ماه شعبان در بیانات رهبری

مطالب مرتبط و پیشنهادی:
ویژه نامه بر آستان جانان - ویژه ماه شعبان المعظم

پدیدآورنده: 
Share