جزء بیست و نهم قرآن

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تلاوت, قرائت, ترتیل قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و نهم قرآن کریم

تندخوانی جزء 29 قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

تندخوانی جزء ۲۹ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

سوالات جزء ۲۹ قرآن کریم در ماه رمضان

۱- خداوند، مرگ و زندگی را آفرید تا.........؟ (آیات ۱-۵ سوره مبارکه ملک)

اینفوگرافیک راهکارهای زندگی موفق در جزء پانزدهم قرآن کریم کاری از شبستان

اینفوگرافیک راهکارهای زندگی موفق در جزء ۲۹ قرآن/ به تفکیک سوره

اینفوگرافیک راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و نهم قرآن کریم + متن

اینفوگرافیک راهکارهای زندگی موفق در جزء بیست و نهم قرآن کریم + متن

۱. سوره ملک، آیه ۲