سوالات جزء ۲۹ قرآن کریم در ماه رمضان

انجمن‌ها: 

سوالات جزء ۲۹ قرآن کریم در ماه رمضان

۱- خداوند، مرگ و زندگی را آفرید تا.........؟ (آیات ۱-۵ سوره مبارکه ملک)
 الف)  آزمایش کند چه کسی بیشتر عمل می کند. 
ب) آزمایش کند چه کسی بهتر عمل می کند.  
ج) آزمایش کند تا افراد بیشتری عمل صالح انجام دهند.

۲- خداوند در مقابل تکذیب کنندگان و منکران قرآن چگونه عمل می نماید؟ (آیات ۱۸-۴۸ سوره مبارکه قلم)
الف) آن ها را عذاب می کند.  
ب) دچار استدراج الهی می شوند. 
ج) گمراهشان می نماید.

۳- گزینه صحیح کدام است؟(آیات ۷-۵۰ سوره مبارکه حاقه)
الف) قوم عاد به وسیله باد شدیدی به مدت سه روز وسه شب هلاک شدند.
 ب) در قیامت عرش خدا را هشت فرشته بر می گیرند.  
ج) قرآن کریم پند و اندرزی برای اهل خرد است.

۴- کدام گزینه نادرست است؟(سوره مبارکه مزمل)
الف) نماز شب بهترین شاهد اخلاص وصفای قلب است. 
ب) روز قیامت آن قدر سنگین است که جوانان در آن روز پیر می شوند.  
ج) پیامبر و جمعی از همراهانش همیشه ثلثی از شب را به عبادت می پرداختند.

۵- به چه دلیل  خداوند عدد نگهبانان جهنم را نوزده قرار داده است؟(سوره مبارکه مدثر)
الف) تا کافران آزمایش شوند. 
ب) تا باعث یقین اهل کتاب شود. 
 ج) هر دو مورد
 

۶ – قرآن به کسانی که گمان می کنند استخوان های آن ها بعد از پوسیده شدن دیگر جمع نمی گردد،چه جوابی می دهد؟(سوره مبارکه قیامه)
الف) در همین گمان باطل باشید تا روز قیامت بر انگیخته شوید و به جهنم بروید.
ب) ما قادریم که دوباره سرانگشتان شما را هم درست کنیم. 
ج) با نگاه به طبیعت بفهمید  که گمانتان باطل است.
 

۷- درسوره مبارکه مرسلات، چه عملی مدام مذمت شده وبه عمل کنندگانش هشدار داده شده است؟
الف) لجاجت کافران و ایمان نیاوردن آن ها 
ب) تکذیب کردن آیات قرآن
ج) مسخره کردن پیامبرو آیین اسلام

 

کلید سوالات جزء ۲۹ قرآن کریم در ماه رمضان

۱-(ب - ۲)   
۲- (ب - ۴۴)     
۳- (ب - ۱۷)       
۴- (الف -۱۷-۲۰)      
۵- (ج - ۳۱)        
۶- (ب - ۴)      
۷- (ب)

 

تهیه کننده: مهدی شریفی (آیات معاونت پرورشی دبیرستان امام جعفرصادق علیه السلام شهر بندرامام خمینی رحمه الله)

Share