جزء سی ام قرآن کریم

قرآن کریم

موشن گرافیک تفسیر رضوان/ اطعام نیازمندان

قرآن کریم, قرآن مجید, تفسیر, تحدیر, ترتیل, قرآن

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء ۳۰ قرآن کریم

تندخوانی جزء 30 قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

تندخوانی جزء ۳۰ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

سوالات جزء ۳۰ قرآن کریم در ماه رمضان