جزء ۲۹ قرآن

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تلاوت, قرائت, ترتیل قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و نهم قرآن کریم

سوالات جزء ۲۹ قرآن کریم در ماه رمضان

۱- خداوند، مرگ و زندگی را آفرید تا.........؟ (آیات ۱-۵ سوره مبارکه ملک)