جشنواره بین المللی اعتکاف

حضرت آیت الله سبحانی

برخی جوانان ما تحت تأثیر ماهواره‌ ها و تبلیغات سوء قرار دارند و اعتکاف یکی از بهترین راه‌ها است تا با این تبلیغات مقابله کنیم.