جشنواره بین المللی اعتکاف

حضرت آیت الله سبحانی

برخی جوانان ما تحت تأثیر ماهواره‌ ها و تبلیغات سوء قرار دارند و اعتکاف یکی از بهترین راه‌ها است تا با این تبلیغات مقابله کنیم.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.