حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : عنایات خاصه خداوند در ماه مبارک رمضان
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : موانع استجابت دعا
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : شرح روایتی از امام محمد باقر علیه السلام در مورد اصرار و پافشاری در دعا

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : جنبه های عاشقانه دعا
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : تکرار دعا در دفعات
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : استقامت در دعا
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : یک بام و دو هوا
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : دو نکته در دعا کردن
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : دنیا و آخرت
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

آیت الله آقا مجتبی تهرانی؛

موضوع : بهره گیری کامل از فیوضات ماه مبارک رمضان
سخنران : حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.