ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حضرت زينب

در تاريخ اسلام زنان مؤمن و فداکار بسيارى بودند که با حضور فعّال در صحنه‏ هاى حسّاس سياسى و اجتماعى، مسير تاريخ را تغيير دادند.

آیت الله حسین مظاهری

امام حسین«سلام الله عليه» براي احياي اسلام و تشيّع قیام کردند.

حضرت زینب(س), روز پرستار

عصمت كبرى حضرت زينب (س)

محمد على مردانى

 اى عصمت حق زاده زهراى مطهّر   
اى عالمه فاضله، اى دختر حيدر

حضرت زينب(سلام الله عليها)

قرآن كريم زنانى را معرفى مى كند كه به خودسازى و زندگى پاكيزه دست يافته اند مانند آسيه (همسر فرعون) و مريم مادر مسيح. در تاريخ اسلام نيز افرادى اين راه را پيموده و به ما آموخته اند كه چگونه باشيم و چگونه زندگى كنيم. آنها زندگان تاريخ اند. 

حضرت زينب(سلام الله عليها)

وقتي پيامبر از سفر برگشت ضمن ابراز خشنودي و خرسندي فرمود: «فرزندان فاطمه فرزندان من هستند،اما خداوند، خود درباره آن تصميم مي گيرد». جبرييل امين الهي نازل شد و سلام خداوند را به رسول پاكش ابلاغ كرد و گفت : باري تعالي مي فرمايد: «نام اين دختر را...

حضرت زينب(سلام الله عليها)

بانو حضرت زينب(سلام الله عليها) را بايد در فصاحت، بلاغت، زهد، عقل، دانش، صبرو... پس از مادرش زهرا(عليها السلام) سرآمد زنان دانست. اشتهار اوبه نقش آفریني در کربلا و در کاروان اسراء و تأثير حضورش در مغلوبه کردن آثار جنگ طف، موجب غفلت از ديگر ابعاد...