ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حقیقت ذکر

امام حسن,امام حسن مجتبی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

امام حسن (علیه السلام) دو تا صفت داشته که خیلی بروز داشتند. یکی حلم و برد باری و یکی هم حسن خلق بود. ان شاالله یک ذره از حلم حضرت به ما عنایت کنند. آقا پای منبر خطیب شامی نشستند خطیب به آقا اهانت می کرد اما آقا این جا مامور به تحمل...

ذکر

هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب و هدفی دارد که برای تحقق بخشیدن به آن تلاش و کوشش می کند.