ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حکم رفتن به سرکار در اعتکاف

احکام اعتکاف

همه مراجع: اگر قرارداد كار به گونه‏ اى است كه كارمند و كارگر، بايد در ساعات ادارى، در اداره و مؤسسه باشند، شركت در اعتكاف بدون اجازه از مسئولان امر صحيح نيست.