حکم رفتن به سرکار در اعتکاف

احکام اعتکاف
احکام اعتکاف
معتکف در ایام اعتکاف باید در مسجد باشد و نمی تواند به غیر از امور ضروری آن هم در حدی که صورت اعتکاف را به هم نخورد از مسجد خارج شود.

 

تبصره: معتکف در ایام اعتکاف باید در مسجد باشد و نمی تواند به غیر از امور ضروری آن هم در حدی که صورت اعتکاف را به هم نخورد از مسجد خارج شود. 

پرسش ۲۶ .  اگر كسى روزه‏ هاى قضاى خود را بگيرد و شب‏ها را در مسجد به سر ببرد؛ ولى روزها در مسجد نباشد، معتكف محسوب مى شود؟

همه مراجع: خير، معتكف محسوب نمى‏ شود[۱].

اعتكاف كارمند

 پرسش ۳۶ .  آيا اعتكاف كارمندان ادارى و كارگران در ساعات كار جايز است؟

همه مراجع: اگر قرارداد كار به گونه‏ اى است كه كارمند و كارگر، بايد در ساعات ادارى، در اداره و مؤسسه باشند، شركت در اعتكاف بدون اجازه از مسئولان امر صحيح نيست[۲].


پی نوشت:
-------------------

[۱]. العروة الوثقى، ج ۲، الاعتكاف، الخامس.
[۲]. امام، سيستانى، نورى، فاضل، مكارم، تعليقات على العروة، ج ۱، الاعتكاف، السابع؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج۱، ۱۱۹۳؛ صافى، هدايه‏العباد، ج ۱، م ۱۴۰۲ و دفتر: خامنه‏اى، وحيد و تبريزى.(احکام اعتکاف/ پرسمان).

Share