حکومت جهانی مهدی

درسنامه مهدویت

نرم افزار و کتاب درسنامه مهدویت

مسجد سهله

شروع حكومت جهانى حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) چون پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از مسجد خواهد بود.