خاطرات آیت الله بهجت

آیت الله مهدی احدی , آیت الله احدی

دیدار چند جوان قمه زن با آیت الله بهجت قدس سره (خاطره)

آیت الله بهجت (قدس سره)

راه یابی مستند عارف بالحق به مرحله نهایی جشنواره رادیویی کرواسی

آیت الله بهجت قدس سره

دعوت شهید مطهری از آیت الله بهجت قدس سره

آیت الله بهجت قدس سره

مرتبه دوم، پیروزی با ایشان است - پیروزی امام خمینی