خطبه فدکیه

در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (اندروید)

شرح خطبه فدکیه

آیت الله مصباح یزدی

حجت الاسلام رضوانی

موضوع : شرح خطبه فدکیه / «صبر»
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۰۶:۵۲

حجت الاسلام رضوانی

موضوع : شرح خطبه فدکیه / «زکات»
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۰۸:۵۲

حجت الاسلام رضوانی

موضوع : شرح خطبه فدکیه / «کم فروشی»
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۰۸:۰۰

حجت الاسلام رضوانی

موضوع : شرح خطبه فدکیه / «شرک»
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۰۸:۲۶

حجت الاسلام رضوانی

موضوع : شرح خطبه فدکیه / «عفت»
سخنران : حجت الاسلام رضوانی
زمان : ۱۱:۱۰